free simple site templates

OPŠTA SAGLASNOST  & PRAVILA O PRIVATNOSTI

DOMAIN OPERATION CENTER (RSregistrar.RS) sa adresom Partizanska 10, 17500 Vranje, Srbija je davalac usluga domena, čija je misija da bude pouzdana neutralna treča strana. 

DOMAIN OPERATION CENTER tajno čuva sve administrativne i tehničke procedure, kao i spećifikacije u vezu sa radom i registraćijom domena, osim kada su u pitanju podaći javnog karaktera, koji su objavljeni u javnosti

Ime domena i njegova upotreba moraju biti u skladu sa politikom Registar nacionalnog internet domena Srbije - RNIDS

Korisnići prezimaju punu odgovornost za koriščenje usluga domena, koje nudi DOMAIN OPERATION CENTER

Korisnići se odriću svih potraživanja prema DOMAIN OPERATION CENTER, koje mogu nastati koriščenjem usluga domena iz DOMAIN OPERATION CENTER

DOMAIN OPERATION CENTER zadržava pravo promenu cena registracije, obnove i drugih usluga u bilo kom trenutku

Adresa

Domain Operation Center
Partizanska 10
RS - 17500 VRANJE


Kontakt

Mejl: [email protected]
Telefon: +381.665326370
Radno vreme: 08.00 - 16.00

Banka

KOMBANK
Dinarski raćun: 20526565963
IBAN:RS35205007010050899954